Rasfoire documente

Decretul 580/2008 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Legea 131/2008 pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Protocol Aditional din 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Hotarirea 673/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 18^1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Hotarirea 684/2008 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială NOVAGRAN - S.R.L.

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Hotarirea 674/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Legea 128/2008 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Decretul 577/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Legea 129/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Decretul 578/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Legea 130/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Decretul 579/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Decretul 709/2008 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Comandor

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Decretul 710/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu - Şişeşti''

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008