Rasfoire documente

Decizia 621/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 şi art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 639/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 513/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) şi art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 515/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (7) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 622/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 38 alin. (7) clin Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 623/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 alin. 1 şi art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 624/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86^1 alin. 6 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 636/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) şi (5), precum şi ale art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008

Decizia 637/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 473 din 26-iun-2008