Rasfoire documente

Ordinul 57/2008 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Criterii din 2008 de acreditare a stupinei de multiplicare

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Metodologie din 2008 de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Regulament din 2008 privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 646/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington DC la 11 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2008 şi 23 ianuarie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 664/2008 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 19/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 20/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 21/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 22/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Ordinul 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Hotarirea 08/91/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008