Rasfoire documente

Ordinul 224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Norme Metodologice din 2008 privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordonanta urgenta 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordonanta urgenta 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi ai altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordonanta urgenta 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordonanta urgenta 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Hotarirea 660/2008 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Hotarirea 668/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ''Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800''

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Decizia 128/2008 privind eliberarea domnului Daniel Popescu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Internaţională 2008 ''Apa şi dezvoltarea durabilă'', Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Decizia 129/2008 privind numirea domnului Attila Demeter în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Internaţională 2008 ''Apa şi dezvoltarea durabilă'', Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordinul 58/2008 privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordinul 271/2008 privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, responsabilă la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordinul 673/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR- HA ''Hărţi aeronautice'', ediţia 2/2008

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Decizia 522/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008