Rasfoire documente

Ordinul 63/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 64/2008 pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 68/2008 pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 69/2008 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 şi pentru intrarea în vigoare a prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, în regim de testare, în perioada 1 octombrie 2008-30 iunie 2009

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 70/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinate subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială ''Depomureş'' - S.A. Târgu Mureş

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 71/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială ''Amgaz'' - S.A. Mediaş

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 73/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 74/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008

Ordinul 75/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN - S.A.

publicat in M.Of. 479 din 27-iun-2008