Rasfoire documente

Ordinul 1856/2008 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Statut din 2008 al cultului musulman

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Decizia 604/2008 [A/A/R]referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Ordinul 1731/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Hotarirea 628/2008 privind recunoaşterea Statutului cultului musulman

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Hotarirea 663/2008 privind numirea domnului Munteanu Codrin Dumitru în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Ordinul 171/2008 privind modificarea Metodologiei de evaluare şi certificare a produselor, profilelor şi pachetelor de protecţie INFOSEC - INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 181/2006

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Ordinul 411/2008 privind modificarea alin. (2) al art. 45 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Ordinul 516/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Ordinul A/5282/2008 privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.299 (2000) şi 1.793 (2007) referitoare la situaţia din Sierra Leone

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Decizia 505/2008 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale ''SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ'' - S.A.

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Rezolutia 1299/2000 privind situaţia din Sierra Leone, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 4.145-a întruniri,

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008

Rezolutia 1793/2007 2007 privind situaţia din Sierra Leone, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 5.813-a întruniri

publicat in M.Of. 469 din 25-iun-2008