Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Hotarirea 648/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Hotarirea 649/2008 privind darea în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Gorj a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Hotarirea 650/2008 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Hotarirea 651/2008 pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Hotarirea 655/2008 pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Decizia 126/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Ordinul 669/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS ''Serviciul de informare aeronautică'', ediţia 2/2008

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Ordinul 4381/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008

Decizia 515/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 468 din 24-iun-2008