Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Hotarirea 656/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Olt

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Ordonanta urgenta 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Ordonanta urgenta 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Hotarirea 642/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Silviu George Didilescu

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Hotarirea 653/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Hotarirea 657/2008 pentru modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Decizia 125/2008 privind eliberarea domnului Silviu George Didilescu din funcţia de preşedinte ai Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Ordinul 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Decizia 115/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Hotarare Arbitrala din 2008 privind lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008