Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Hotarirea 612/2008 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Hotarirea 647/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 27 noiembrie 2007 şi 14 februarie 2008 şi la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Hotarirea 652/2008 privind aprobarea listei creanţelor comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Hotarirea 659/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori'', derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Decizia 127/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Ordinul 55/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Ordinul M.57/2008 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Ordinul 343/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008

Ordinul 4382/2008 pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestaţiilor depuse de către solicitanţi

publicat in M.Of. 464 din 23-iun-2008