Rasfoire documente

Decizia 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Metodologie din 2008 privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Norma 14/2008 participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Hotarirea 618/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Ordinul 49/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutriţionale speciale

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Ordinul 368/2008 privind repartizarea biletelor de odihnă

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Ordinul 2359/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Hotarirea 27/2008 pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Circulara 17/2008 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Decizia 479/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''NEW AGE INSURANCE BROKER''- S.R.L.

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008