Rasfoire documente

Decizia 586/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 509/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (4) şi art. 94 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 501/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/ actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 587/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2, ale art. 183 alin. 1 şi 2 şi ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală şi ale art. 281 din Codul penal

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 589/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 590/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi 400^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 592/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. e) şi art. 47 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008