Rasfoire documente

Ordinul 405/2008 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Ordinul 366/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a modelului legitimaţiei de identificare a acestora, precum şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Lista din 2008 COMPLETAREA LISTEI partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 447 din 16 iunie 2008

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Rectificare din 2008 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008