Rasfoire documente

Legea 82/1991 a contabilităţii - Republicare

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 625/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate) ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 626/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Catharsis'' din Braşov ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 627/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi medicinei, semnat la Bucureşti la 5 martie 2004

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Acord din 2004 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi medicinei

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 630/2008 privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 631/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 632/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008

Hotarirea 08/93/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2008