Rasfoire documente

Metodologie din 2008 pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Hotarirea 601/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Hotarirea 603/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Hotarirea 605/2008 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a asociaţiei Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Ordinul 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Ordinul 98/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Ordinul 247/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Ordinul 506/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008