Rasfoire documente

Regulamentul 4/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Hotarirea 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Metodologie din 2008 de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Conventie-Cadru din 2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Decretul 558/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Decretul 559/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Decretul 560/2008 privind conferirea Medaliei Virtutea Militară clasa I

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Decretul 561/2008 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Decretul 562/2008 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Ordonanta urgenta 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Hotarirea 578/2008 privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a modului de acordare a acesteia

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Ordinul 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Ordinul 59/2008 privind aprobarea Regulamentului nr. 4/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008