Rasfoire documente

Decizia 544/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 546/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 563/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 564/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 567/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 568/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 alin. 2 din Codul penal

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 570/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397, 399 şi 402 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 580/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 şi 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 595/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110^2 lit. a) şi b) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008

Decizia 596/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^1 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 449 din 16-iun-2008