Rasfoire documente

Decizia 473/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 489/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi art. 337 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 487/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 491/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 493/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1-4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 510/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 512/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Decizia 542/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 446 din 13-iun-2008