Rasfoire documente

Hotarirea 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Acord de finantare din 2008 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Norma 18/2007 privind aderarea si evidenta participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Ordinul 1588/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Ordinul 1589/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Hotarirea 46/2007 pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat - Republicare

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008