Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 597/2008 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Ordinul 729/2008 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Ordinul 55/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Circulara 15/2008 privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea economistului Costin Kiriţescu

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Decizia 460/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi ale art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Ordonanta urgenta 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 591/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Suceava

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 592/2008 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 593/2008 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 596/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 599/2008 privind recunoaşterea asociaţiei ''Forumul Democrat al Germanilor din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Ordinul 54/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Ordinul 730/2008 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 346/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice şi de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008