Rasfoire documente

Ordinul 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 484/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 507/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 508/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 511/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 547/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 549/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Ordinul 5121/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.632/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

publicat in M.Of. 430 din 09-iun-2008