Rasfoire documente

Hotarirea 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2008

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Hotarirea 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Hotarirea 598/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.798/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 4 Drajna-Feteşti'' şi ''Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă'' din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţilor Borcea, Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi şi al localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Ordinul M.48/2008 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi baze de tratament din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Ordinul 53/2008 privind încetarea valabilităţii regulilor tranzitorii pentru decontarea pe Piaţa pentru Ziua Următoare

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Hotarirea 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 ''Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună'', Shanghai, China

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Hotarirea 604/2008 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în anul 2008, a unor activităţi conduse de experţi ai Centrului de programe NATO, ai Agenţiei NATO de Comandă, Control şi Consultanţă, precum şi ai Agenţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Ordinul 233/2008 privind aprobarea acordării Premiului naţional pentru sport pentru rezultate de excepţie în anul 2007

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Lista din 2008 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2008

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Ordinul 45/2008 privind aprobarea acordării Premiului naţional pentru sport pentru rezultate de excepţie în anul 2007

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Ordinul 15/2008 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi baze de tratament din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008