Rasfoire documente

Decizia 469/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 1 lit. a) din Codul penal

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 462/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 465/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 466/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458, art. 461 lit. d) şi art. 414^2 alin. 3 teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 470/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 471/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 545/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3, art. 124 alin. 1 şi art. 147 din Codul familiei

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 562/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008

Decizia 588/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 516 pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 438 din 11-iun-2008