Rasfoire documente

Decizia 597/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 437 din 11-iun-2008

Decizia 598/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 437 din 11-iun-2008

Decizia 600/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 1 şi ale art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 437 din 11-iun-2008

Decizia 609/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 334 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 437 din 11-iun-2008

Hotarirea 550/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

publicat in M.Of. 437 din 11-iun-2008

Ordinul 504/2008 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a tematicii, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 437 din 11-iun-2008