Rasfoire documente

Decizia 360/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 364/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 30 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 283/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131, art. 142 alin. (4) şi art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 292/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 293/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (5) şi art. 151 alin. (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 361/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 363/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 454/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal, art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi art. 460 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008

Decizia 550/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. 2 raportat la art. 323 alin. 2 şi 3 şi art. 86 alin. 2 raportat la art. 327 alin. 1, toate din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 435 din 10-iun-2008