Rasfoire documente

Decizia 552/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 şi art. 18^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Hotarirea 587/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Decizia 431/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Decizia 457/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Decizia 551/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Hotarirea 590/2008 privind trecerea imobilului ''Palat administrativ'', aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Ordinul 725/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Ordinul 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional ''Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare'', aferentă operaţiunilor 2.3.2 ''Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul firmelor'' din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 ''Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)'', axa prioritară 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'', din Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008