Rasfoire documente

Ordinul 1000/2008 privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Decizia 467/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Hotarirea 575/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al comunei Urziceni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Urziceni, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Ordinul 1355/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Ordinul 1494/C/2008 privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Focşani care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Ordinul 340/2008 privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008