Rasfoire documente

Ordinul 1645/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Norma din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Norma din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Ordinul 67/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Ordonanta urgenta 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Hotarirea 516/2008 privind preluarea străzii Ştefan cel Mare din domeniul public al oraşului Comăneşti şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Comăneşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acesteia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Hotarirea 589/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Ordinul 722/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008