Rasfoire documente

Ordinul 636/2008 pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 119/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Octavian Popa din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 120/2008 privind numirea domnului Gheorghe Constantin Rusu în funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 362/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 428/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 429/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (4^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 61 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 430/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 432/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil şi a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 474/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Decizia 476/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Ordonanta urgenta 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Ordinul 4298/2008 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.547/2004

publicat in M.Of. 425 din 06-iun-2008