Rasfoire documente

Decizia 506/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008

Decizia 521/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) şi art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008

Decizia 505/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008

Decizia 517/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) şi (3), art. 10 şi art. 18 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a celorlalte prevederi din lege referitoare la contractele administrative

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008

Decizia 518/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 116^2 din Legea nr. 84/1995 - Legea învăţământului

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008

Decizia 540/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008

Ordinul 332/2008 privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură

publicat in M.Of. 412 din 02-iun-2008