Rasfoire documente

Decretul 531/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de piaţă rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Ordinul 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Ordinul 1443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Legea 118/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de piaţă rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Legea 117/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Decretul 530/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Legea 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Decretul 536/2008 privind promulgarea Legii pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Hotarirea 563/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Spital Universitar Regional de Urgenţă'' judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Hotarirea 564/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Spital Universitar Regional de Urgenţă'' judeţul Cluj

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Hotarirea 571/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 2^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Ordinul 1068/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Ordinul 2326/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Decizia 403/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''TRYGON BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008

Decizia 405/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''BROKERS ASIST - BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 410 din 02-iun-2008