Rasfoire documente

Decizia 19/2008 privind trecerea domnului Adrian Gorun din funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în funcţia publică de secretar general al Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2008

Decizia 20/2008 privind trecerea domnului Gheorghe Asănică din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2008

Ordinul 1956/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2008

Ordinul 974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2008