Rasfoire documente

Instructiuni Tehnice din 2008 privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Decretul 527/2008 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Decretul 528/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Decretul 529/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Decizia 519/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, 21, 23, 24 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Decizia 520/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Hotarirea 553/2008 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Hotarirea 554/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 18/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 21/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''MOLDOMIN'' - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 23/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 87/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Hotarirea 81/2008 privind operaţiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Hotarirea 86/2008 privind interpretarea prevederilor art. 61 şi ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Hotarirea 100/2008 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 75/2008 privind normele de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a organizaţiei nonprofit ''DeSales University'' din Statele Unite ale Americii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 18 decembrie 2007

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului apărării nr. M.36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 7 mai 2008

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 810/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 977/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''MOLDOMIN'' - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Ordinul 979/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008