Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Decretul 525/2008 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Decretul 526/2008 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Decizia 486/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Decizia 490/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Hotarirea 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Hotarirea 537/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Hotarirea 540/2008 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Ordinul 1024/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Ordinul 496/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008