Rasfoire documente

Legea 12/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Contract-Cadru din 2007 de finanţare a Programului multianual ''Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013''

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Hotarirea 30/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Legea 11/2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Decretul 171/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Decretul 172/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Decizia 14/2008 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Decizia 18/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Tănăsoiu Daniel Dragoş, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Transporturilor, până la data încetării suspendării din funcţie a titularului

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008

Ordinul 1357/2007 privind aprobarea modelului Contractului-cadru de finanţare a Programului multianual ''Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013''

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2008