Rasfoire documente

Ordinul 288/2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 108/2008 privind exercitarea atribuţiilor consilierului de stat coordonator al Direcţiei protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 496/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (7) şi ale art. 70 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 372/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 479/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 481/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 482/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 483/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 498/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008

Decizia 109/2008 privind modificarea componenţei Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 17/2008

publicat in M.Of. 408 din 30-mai-2008