Rasfoire documente

Norma din 2008 privind achiziţia serviciului de pază şi intervenţie la obiectivele militare prin societăţi specializate de pază şi protecţie

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Decizia 262/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Decizia 376/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Decizia 497/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 pct. 47 şi pct. 60 din Legea apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Ordinul 24/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Ordinul 25/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Ordinul M.47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achiziţia serviciului de pază şi intervenţie la obiectivele militare prin societăţi specializate de pază şi protecţie

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Ordinul 980/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008

Ordinul 978/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2008