Rasfoire documente

Hotarirea 511/2008 pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Muntenia Sud'' - S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Muntenia Sud'' - S.A.

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordinul 1320/C/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutul-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordonanta urgenta 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordonanta urgenta 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Hotarirea 512/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Hotarirea 524/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Hotarirea 526/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Ronald S. Lauder - România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Hotarirea 527/2008 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei justiţiei în anul 2008

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Hotarirea 543/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordinul 275/2008 privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordinul 321/2008 privind aprobarea componenţei şi a modului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordinul 3943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Ordinul 3984/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Ploieşti

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2008 privind acordarea unui ajutor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008