Rasfoire documente

Decizia 98/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Popescu Bejat Ştefan Marian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 102/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Diaconu Victoriţa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Hotarirea 522/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Hotarirea 525/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate - Pantelimon''

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 95/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 96/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Şendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 97/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Popa Aurelian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 99/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 100/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sorescu Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 101/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nicolaescu Adrian Viorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 103/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Curt Cynthia Carmen, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 104/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Petre Gigi, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Decizia 105/2008 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Ordinul 275/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Ordinul 3987/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Sfântul Iacob'' din Câmpulung

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Ordinul 3989/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Braşov

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008

Ordinul 1446/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 390 din 23-mai-2008