Rasfoire documente

Decizia 1166/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (7) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1170/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1185/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^2 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 362 alin. 2 din acelaşi cod

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1164/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1171/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 şi ale art. 145 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1189/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1191/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1192/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1194/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008