Rasfoire documente

Decizia 373/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Decizia 399/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Decizia 475/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Ordonanta urgenta 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Hotarirea 536/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Hotarirea 538/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Hotarirea 539/2008 privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Hotarirea 541/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor - Spitalul Universitar C.F. Timişoara în domeniul public al municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Hotarirea 544/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008

Ordinul 348/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

publicat in M.Of. 398 din 27-mai-2008