Rasfoire documente

Norma 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pieţei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Hotarirea 530/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Magistraţilor din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Decizia 477/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Hotarirea 528/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 şi 2007 referitoare la Conferinţele Regionale de Radiocomunicaţii, organizate sub egida Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT)

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 30/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 31/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''REMIN'' - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 32/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 156/2008 privind renunţarea parţială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Hotarirea 25/2008 pentru aprobarea Normei nr. 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pieţei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 975/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 228/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 974/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''REMIN'' - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 252/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''REMIN'' - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008

Ordinul 973/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 397 din 27-mai-2008