Rasfoire documente

Hotarirea 523/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Hotarirea 531/2008 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Hotarirea 533/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Hotarirea 535/2008 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor referitoare la exercitarea de către România a preşedinţiei Grupului director pentru coordonarea activităţilor Batalionului multinaţional de geniu, în anul 2008

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Ordinul 19/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Ordinul 20/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Ordinul 953/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008

Ordinul 954/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 395 din 26-mai-2008