Rasfoire documente

Ordinul 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Regulament din 2008 privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Hotarirea 498/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie ''Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat -Vidin''

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Hotarirea 499/2008 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' - Galaţi

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Decizia 92/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Decizia 93/2008 privind modificarea componenţei Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Decizia 94/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008