Rasfoire documente

Decizia 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Decizia 408/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 şi ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 490/2008 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 ''Sprijin acordat României în participarea la iniţiativele comunitare''

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 492/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 493/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 494/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Centrul Diecezan Caritas Iaşi'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 496/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 497/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 502/2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al statului, şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Hotarirea 503/2008 pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Ordinul 50/2008 privind completarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008

Ordinul 648/2008 pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 382 din 20-mai-2008