Rasfoire documente

Norma din 2008 privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Decizia 403/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Decizia 406/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) şi (6) din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Decizia 407/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Decizia 409/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Decizia 411/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Hotarirea 479/2008 privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare la 19 februarie 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008

Hotarirea 115/2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 381 din 20-mai-2008