Rasfoire documente

Ordinul 3988/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Louis Pasteur'' din Dej

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Legea 112/2008 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Protocol din 2007 la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Decretul 516/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Hotarirea 509/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei ''ROMTENS'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Ordinul 114/2008 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Ordinul 3985/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bucureşti

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Ordinul 3986/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Particulară ''Fraţii Goleşti'' din Piteşti

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Hotarirea 3/III/2008 privind aprobarea modificării şi completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanţat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008

Ordinul 1042/2008 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 389 din 22-mai-2008