Rasfoire documente

Ordinul 223/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Ordinul 1330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Regulament din 2008 de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Regulament din 2008 de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Decretul 522/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Acord din 2007 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Ordinul 1313/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Decretul 523/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Hotarirea 508/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Cairo la 21 februarie 2007

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Ordinul 49/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 364/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 23 aprilie 2008

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Rectificare din 2008 în preambulul Ordinului ministrului apărării nr. M 39/2008 pentru delegarea către şeful Direcţiei management resurse umane a competenţei îndeplinirii atribuţiilor privind coordonarea şi controlul Universităţii Naţionale de Apărare ''Carol I'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008