Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Ordinul 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Metodologie din 2008 privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Decizia 463/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului Justiţiei nr. 760/C/1999

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Hotarirea 491/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Hotarirea 495/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 decembrie 2007 şi la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Hotarirea 500/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Ordinul 333/2008 pentru aprobarea Listei laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Ordinul 875/2008 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Program din 2008 DE COLABORARE în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, pentru anii 2008-2011

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008