Rasfoire documente

Hotarirea 505/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Arad

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Legea 114/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Decretul 520/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Legea 115/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Decretul 521/2008 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Legea 116/2008 pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Decretul 524/2008 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Decretul 517/2008 privind trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Decretul 518/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Hotarirea 458/2008 privind desemnarea administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Hotarirea 506/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Bihor

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Hotarirea 510/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Ordinul 991/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la testul de selecţie de intrare în rezidenţial cu timp parţial în specialitatea medicină de familie, sesiunea iulie 2008

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Hotarirea 74/2008 privind stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 1 iunie 2008

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008

Hotarirea 75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare

publicat in M.Of. 384 din 21-mai-2008