Rasfoire documente

Legea 103/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Legea 101/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Decretul 503/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Legea 102/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Decretul 504/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Decretul 505/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Ordinul 190/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Ordinul 3815/2008 privind constituirea Comisiei consultative a manualelor şcolare

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Ordinul 3924/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Iaşi

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Ordinul 3925/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa FEG din Iaşi

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Ordinul 3940/2008 privind sesiunea specială de bacalaureat 2008 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive internaţionale

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Hotarirea 117/2008 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008

Hotarirea 4/III/2008 pentru modificarea Listei cuprinzând comunităţile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/VI/2007

publicat in M.Of. 371 din 15-mai-2008